Su Hakkında

Doğal Kaynak Sularının Özellikleri Nelerdir?

Kaynak Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

İşlenmiş İçme Suyunun Özellikleri Nelerdir? 

İçme Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

İşlem görmesi sebebiyle bu sular doğal olarak değerlendirilmez.

Doğal Kaynak Suyu ve İşlenmiş İçme Suyunun Arasındaki Fark Nedir? 

 

Doğal kaynak suları işleme tabi tutulmazken işlenmiş içme suları isminden de anlaşıldığı gibi farklı işlemlerden geçirilebilir.

 

Çeşme Sularının Özellikleri Nelerdir?

 

Şehir şebeke suları genellikle nehir, göl ve baraj suları gibi yüzeysel sulardan elde edilirler. Şebeke suları mikrobiyolojik güvenliğin sağlanması amacıyla genellikle klor bazlı dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur.

 

Çeşme Suları İle Doğal Kaynak Sularının Arasındaki Fark Nedir?

 

Suyun kaynağı, gördükleri işlemler, dağıtım şekli gibi birçok açıdan farklıdır.

Her Su Arıtılarak İçilir Hale Gelebilir mi?

Teknolojinin yardımı ile her tür su işleme tabi olarak içilebilir niteliğe getirilebilir ve işlenmiş su olarak tanımlanabilir.

Suyun İnsan Vücuduna Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Su; yaşamın temel ögesi olarak insan vücudundaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların içinde yer alırken ayrıca içinde bulundurduğu elementler ile de sağlığın devamı ve korunmasında da rol oynar.

 

 • Minerallerin ve vitaminlerin vücutta çözünmesini ve iletilmesini sağlar.

 • Aldığımız gıdaların enerjiye çevrilmesine katkıda bulunur.

 • Vücut sıcaklığının ve su dengesinin düzenlenmesini sağlar.

 • Derinin nemlenmesindeki en önemli faktördür. Cildimizdeki su kaybı erken yaşlanmaya yol açar.

 • Vücudumuzdaki toksin maddelerin dışarı atılmasını ve vücudun temizlenmesine yardım eder.

 • Organlarımızın özellikle de böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

 • Nefes almada oksijeni nemlendirir ve kolay nefes almamıza yardımcı olur.

 • Eklemlerde yastık görevini yerine getirerek, eklemlerin hareketlerini düzenler.

Vücut İçin Gerekli Olan Su Nerelerden Alınır?

 

En önemli su kaynağı suyun kendisidir. Bir çok sıvı ile vücut ihtiyacı karşılansa da suyun kendisi susuzluğu gidermesi ve vücut fonksiyonlarını düzenlemesi bakımından en sağlıklı yoldur.

Günde Kaç Litre Su İçmeliyiz?

İnsanların içmeleri gereken su miktarı vücut ağırlığına ve aktivitelerine göre değişmekle birlikte, bir insanın günde 1,5 litresini içeceklerden olmak üzere günde 2-3 lt su alması gerekmektedir. Ayrıca vücudumuzun %60 ' ı sudur ve bu su 6 hafta da bir içilen su ile yenilenir.

Su İhtiyacını Diğer İçeceklerle Gidermek Mümkün mü?

Su ihtiyacımızı karşılayacağı düşüncesiyle içilen kahve, çay, kola gibi içecekler; idrar söktürücü maddeler içerdiklerinden bunlar, içildiğinde vücuttan atılan idrar miktarının artmasına ve vücuttan su kaybına neden olurlar. Bu nedenle suyun yerini başka hiçbir içeceğin tutması mümkün değildir.

Doğal Kaynak Suları Hangi Sıcaklıkta İçilmelidir?

Doğal kaynak sularının ideal tüketilme sıcaklığı standart olmayıp, kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak su için içilme sıcaklığının 10-15 C arasında olması en idealdir.

Sert Sular ile Yumuşak Sular Arasındaki Fark nedir?

 

Genel olarak suyun sertliği, kalsiyum seviyesi olarak kabul edilmesine rağmen,suyun sertlik derecesi içerdikleri erimiş kalsiyum ve magnezyum tuzlarından ileri gelmektedir.

Sertlik/ yumuşaklık içilebilir sular için bir kalite parametresi ya da göstergesi değildir.

Şişelenmiş Bir Suyun Kullanma Ömrünü Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Şişelenmiş suların raf ömrü kullanılan ambalaj malzemesi, saklama koşullarına ve işletme koşullarına bağlıdır.

Şişelenmiş Bir Su Hangi Koşullarda Saklanmalıdır?

Sular serin ortamlarda, güneş ışığından uzak ve kuru ortamlarda saklanmalıdır. Etrafında suya ve ambalaj maddesine etki edecek kokulu maddeler bulundurulmamalıdır.

Kaynatma Sonrası Tortu Normal mi?

Kaynatma sonrası görülen tortu suyun içinde doğal olarak bulunan kalsiyum mineralinin çökmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tortu kalsiyumca zengin olan sularda daha fazla olur. Serbest haldeki kalsiyum mineralinin sağlık açısından bir zararı yoktur. Sular kaynatıldığında ya da dondurulup tekrar sıvı hale döndürüldüğünde; kimyasal olarak içerik değişimine uğrarlar. Çünkü suda bulunan kalsiyum ve magnezyum, su katı hale geçtiğinde ya da kaynatıldığında kalsiyum ve magnezyum karbonat haline dönüşür. Buda kendisini suda kaynama sonrasında ya da su sıvı hale geçtikten sonra beyaz tortu olarak gösterir. Su kalsiyum/magnezyum açısından ne kadar zenginse, oluşan çökelti (beyaz tortu) miktarı o derece artar. Ancak oluşan bu çökeltinin (tortunun) insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Akdağ Sudaki Sodyum Oranı Nedir?

Akdağ su kaynaklarımızda sodyum oranı 0,014mg dir.

Akdağ Sudaki Nitrat Oranı Nedir, Fazlasının Zararı Var mıdır?

Nitrat konsantrasyonun yüksek olması ve nitritin suda bulunması istenmez. Çünkü bu parametreler suyun kaynağında bir kirlilik olduğunun göstergesidir. Nitrat ve nitritin suya bulaşma nedenleri; yağışlar, gübreleme, organik maddelerin örneğin bitki artıklarının parçalanması, atık ve kanalizasyon suları ile çöplerdir. Akdağ Su da nitrat ve nitrit miktarı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygundur.

Damacana Sularla Kullanılan Pompaların Ömrü Ne Kadardır?

Pompaların kirliliği gözle de tespit edilebilir. Her damacana değişimi sırasında temizliği kontrol edilmelidir. Temizlenemeyecek durumdaki pompalar kullanılmamalıdır. Kullanım şekline bağlı olarak ömrü değişir.

Pompa Temizliği Nasıl Yapılmalıdır? 

Pompa ve cooler, damacanadan su aktarmak amacıyla kullanılır. Suya direkt temes eden bu cihazların temizliği sağlıklı su içmemiz açısından çok önemlidir. Gerekli temizlik yapılmadığında havada ve ortamda bulunan mikroorganizmalar, kokular veya yabancı maddeler cooler ve pompa üzerinde birikip suya bulaşacaktır. Bulaşan bu mikroorganizmalar zamanla çoğalarak kaplarda beyaz, yeşil ya da kahverengi kümeler meydana getirebilir veya suyun tadında ve kokusunda istenmeyen değişikliklere neden olabilirler. Bu nedenle suyun içersine batırılan pompaların ve cooler'ların belirli periyodlarla temizlenerek kullanılması ve sularımızın saklama koşullarına dikkat edilmesi gereklidir. Pompa ve cooler kullanımı ve temizliği hakkında detaylı bilgiler;

 

Pompa Kullanımı;

 • Pompa damacana üzerinde iken kullanım sonrasında ağız kısmındaki tıpa mutlaka kapalı tutmalıdır.
 • Pompalar damacanadan başka damacanaya aktarılırken koku ve kirlilik kontrolü yapılmalıdır ve temizlenmelidir.

Pompaların Temizliği;

 • Pompanın sökülebilen parçaları ayrılır.
 • Parçalar 50°C deki sıcak suda 10 dakika bekletilir.
 • Fırça yardımıyla parçalar temizlenir.
 • Diğer yanda bir kaba sıcak su konulur.
 • Sökülen su pompasının alt kısmı sıcak suyun içine daldırılır, suyun çekilmesine başlanır. Bu işlem kaptaki su bitene kadar yapılır.
 • Parçaların ve ana parçanın temizliğinden emin olunduktan sonra yerlerine monte edilir
 • Pompanın dış yüzeyi de sıcak su kullanılarak temizlenir.

Cooler Kullanımı ve Temizliği;

 • Damacana değiştirme işlemi sırasında cihazda koku ve kirlilik kontrolü yapılmalıdır.
 • Cihazın alındığı firmadan cihazın nasıl ve kimin tarafından temizleneceği ile ilgili bilgi alınmalıdır ve buna göre hareket edilmelidir.